Annely Soots

Toitumisterapeut
Töötan igapäevaselt Tervisekool juhi ja õppejõuna. Õpetan nii toitumise, terviseedenduse kui kodu- ja pereõendusega seotud teemasid, viin läbi psühholoogia, psühhoteraapia ja suhtlemise alseid koolitusi. 2009. aastal lõpetasin toitumisterapeudi õppe täies mahus ning sooritasin eksami.

Olen toitumisteraapia pioneer Eestis. Selle teemaga hakkasin tegelema seoses oma lapselapse tõsise haigusega. Kuna Eestist ei olnud võimalik sellist spetsialisti leida, siis hakkasin ise toitumisteraapiat õppima ning mõne aja möödudes juba ka teisi õpetama. Meie toitumisterapeudi õppekava vastab Inglismaal toitumisterapeudile esitatavatele nõuetele. Meie õpetajateks on olnud biokeemik dots. Tiiu Vihalemm TÜ-st, prof. Boyd Haley Kentucky Ülikoolist, prof. Karl Ludvig Reichelt Oslo Pediaatrilisest Ülikoolist ning dr. Timothy Ray Šveitsist. Oleme võtnud omaks toitumisteraapia-alased teadmised Michael Murray'lt ja DAN'i arstidelt USA-s ning Patrick Holfordilt Inglismaal, alates 2010. aastast õpetab meid ka DAN´i arst dr. Chun Wong.

Olen Eesti Toitumiteraapia Assotsiatsiooni asutaja ning juhatuse esimees. Tegelen toitumisnõustamise ja -teraapia edendamisega ning selle teema propageerimisega Eestis. Olen ka diplomeeritud refleksoloog ning Yumeiho massöör.

Kontakt: annely@tervisekool.ee
 

Minu taustast

Lõpetasin 1982. a. TRÜ arstiteaduskonna ravi erialal, kuid mind suunati tööle Tartu Meditsiinikooli. Minust sai õdede õpetaja, aastaid hiljem sain ka õdede õpetaja kutse Tallinna Pedagoogikaülikoolis läbi viidud Kopenhaageni Õdede Kooli kursusel.

1992. a lõpetasin Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna psühholoogia erialal, olen õppinud kognitiivkäitumuslikku psühhoteraapiat ja pereteraapiat. Olen Eesti Kognitiivkäitumisteraapia Assotsiatsiooni (EKKA) liige, õpetan ka ise peamiselt seda teraapiavormi.

Õppisin kaks aastat ka TÜ Sotsiaalteaduskonna magistriõppes.

Ma pean ennast holistiliseks terapeudiks. Vaatlen inimest biopühhosotsiaalse tervikuna ning sellele olen ka oma õpetuse üles ehitanud.

Tartu Meditsiinikoolis õppejõuna töötades sain koolitust ka Taani õdedelt. See muutis minu arusaama õendusest ja meditsiinist, mis eelnevalt oli olnud mehhanistlik, haiguse- ja ravikeskne. Aastatel 1992-1997 juhtisin Tartu Meditsiinikoolis eksperimentaalkursust, kus rakendasime oma edumeelse meeskonnaga holistilist õpetust ning õpilasekeskset õpetamismeetodit. Eksperiment oli väga edukas ja tulemused suurepärased.

See andis meile hea kogemuse, osalesime Eesti-Taani ühisprojektis, mille eesmärgiks oli Eesti Meditsiinikoolidele uue õppekava koostamine.

1996. aastast alates tegutsen eraettevõtjana omaenda loodud koolituskeskuses, praeguses Terviskoolis. Eestis on siiani ainult Tervisekool õpetanud koduõdesid, pereõdesid (nende õpetamine lõpeb 2012.a.) ning toitumisnõustajaid ja -terapeute.

1997. aastast alates olen tegelnud eakate hoolekande probleemide edendamisega. Olen Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni (EGGA) asutajaliige ning esimene juhatuse esimees. Kuni 2008. aastani juhtisin EGGA projekte. Viimasteks olulisemateks projektideks pean hooldusteenuste ja toetuste vajaduse hindamise instrumentide koostamist eakatele ja puudega laste peredele.

Olen õnnelik selle üle, et olen saanud töötada väga erinevates meeskondades, mille käigus olen saanud meeskonnatöö kogemust ning õppinud juhtimist kõige enam.

Olin MTÜ Stelior kaasasutaja 2005.aastal ning tegutsesin projekti "Raskemetallide ja muude toksiliste teguritega seonduvad patoloogiad, nende vältimine, tuvastamine ja ravi. Toiduainete varjatud talumatus" juhina aastatel 2007-2008. Nimetatud ühingust lahkusin selleks, et asutada ETTA. Stelior ei vastanud enam minu nägemusele üle-Eestilisest toitumisalast teadmist edendavast ühingust. Steliorist saadud kogemused aga on hindamatu väärtusega tegelemisel autistide ning käitumishäiretega laste ning nende vanematega. Olen väga tänulik pr. Elke Arodile Ðveitsist meie juhendamise eest Steliori tegutsemise esimestel aastatel.

Olen Tartu Maarja Kooli Lapsevanemate Ühenduse esinaine. 2011.a. on plaanis läbi viia Tartu linna sügava puudega laste sotsial- ja hooldusteenute vajaduse hindamise.

2009. - 2010. a. on mul ilmunud järgmised toitumisteraapia-alased raamatud:
"Gluteeni- ja kaseiinivaba dieet"
"Toitu terviseks"
"Toitumine erinevate haiguslike seisundite korral"

Olen kaasautor ETTA retseptiraamatule ning konverentsi ettekannete kogumikule "Uued sekkumisviisid autismi ja muude degeneratiivsete häirete puhul. Konverentsi materjalid."

 

Minu tegutsemine erinevates projektides


1998 -1999: Eesti vanuripoliitika komisjoni liige. Eesti vanuripoliitika aluste väljatöötamise meeskonna liige.

2002.a. veebruar-detsember: EV Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuprojekt 2015 alamkomponent A "Tervishoisüsteemi ümberkorraldamine" alamprojekti "Hooldusravi" koolitusprojekti juht.
Eesti Hooldusravi Arengukava väljatöötamise meeskonna liige, Harju ja Lääne maakonna Hooldusravi arengukava väljatöötamise meeskonna juht.

2003-2005: TÜ Sisekliiniku erakorraline teadur, Euroopa 5. raamprojekti

2003-2005 Care Keys projekti liige 2004-2006.

2004-2005: EÕL ja EGGA ühistöö "Koduõenduse tegevusjuhendi väljatöötamine ja koduõenduse audit" meeskonna liige.

2005: Berliini Sotsiaaluuringute Keskus (WZB), teadusuuringu läbiviija Eestis.

1997-2007: erinevate EGGA sotsiaal-ja tervishoiuteemaliste arendus- ja uurimusprojektide juht ja liige:

1997-2001: EGGA ja Avatud Eesti Fondi koolitusprojektide "Geriaatrilise hariduse edendamine Eestis" projekti juht ja liige.

1999: EGGA ja Avatud Eesti Fondi koolitusprojekti "Tugiisik haiget vanurit hooldavatele pereliikmetele" projekti juht.

2000: EGGA ja Avatud Eesti Fondi projekti "Eesti vanuripoliitika aluste ellurakendamine Eestis" eakate ravi ja hoolekande töögrupi liige.

2001: EGGA ja Eesti Haigekassa projekti "Aita aitajat" projekti juht. Koolituskursused haiget vanurit kodus hooldavatele pereliikmetele.Tartus ja Tallinnas.

2003-2005: Euroopa 5. raamprojekti CARMA (Care of The Aged at The Risk of Marginalisation) QLRT-2001-02341 "Marginalisatsiooni riskiga eakate hooldus" Eesti partneri EGGA projektijuht.

2004-2006: EGGA ja EV Sotsiaalministeeriumi ühisprojektide "Eakate ja täiskasvanute hooldusvajaduse hindamine, hindamisinstrumentide väljatöötamine, sotsiaaltöötajate koolitus ja hindamistulemuste analüüside teostamine" juht.

2006: Tartu linna ja EGGA ühisprojekti "Tartu linna puuetega täiskasvanute hooldusteenuste vajadus" uuringu juht.

2007-2008: EV Sotsiaalministeeriumi ja EGGA koostööprojekti "Puuetega laste ja nende perede hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamisinstrumendi väljatöötamine" projekti juht,

2009. a. jätkuprojekti meeskonna liige.

Uudised ja pakkumised e-posti!

Hoiame Sind kursis Via Naturale uudistega, uute toodete, sooduspakkumiste ning teiste teadetega, mis kliendile huvi pakuvad.