Arst-toitumisterapeut Annely SootsFunktsionaalse toitumise arst-terapeut ja psühhoterapeut

Töötan igapäevaselt Tervisekooli juhi ja õppejõuna ning võtan Via Naturales kliente vastu toitumisterapeudina. Õpetan toitumise, nõustamise ja terviseedendusega seotud teemasid, soovi korral viin läbi ka psühholoogia,  psühhoteraapia, juhtimise ning suhtlemise alaseid koolitusi. 2009. aastal lõpetasin toitumisterapeudi  õppe täies mahus ning sooritasin eksami. Aastatel 2007-2017 olen läbinud hulganisti täiendkoolitusi Bioloogilise/Funktsionaalse Meditsiini vallas (417 tunni ulatuses). 

Olen toitumisteraapia pioneer Eestis. Selle teemaga hakkasin tegelema seoses oma lapselapse tõsise haigusega. Kuna Eestist ei olnud võimalik vajalikke spetsialiste leida, siis tänu oma arstiharidusele ning õdede õpetamise kogemusele hakkasin ise toitumisteraapiat õppima ning mõne aasta möödudes juba ka teisi õpetama.

Meie õpetajateks on biokeemik dots. Tiiu Vihalemm TÜ-st, prof. Boyd Haley Kentucky Ülikoolist, prof. Karl Ludvig Reichelt Oslo Pediaatrilisest Ülikoolist ja DAN´i arst dr Chun Wong Ameerikast. Oma õpetuses baseerun ainult tõenduspõhistele andmetele, rakendades ellu uusimaid teadusuuringutest pärit teadmisi.

Pean ennast holistiliseks terapeudiks. Vaatlen inimest biopsühhosotsiaalse tervikuna ning sellele olen ka oma õpetuse koolis üles ehitanud. Olen lõpetanud arstiteaduskonna ja psühholoogia eriala ülikoolis, olen õppinud psühhoteraapiat täiendkoolitusena, käinud kaks aastat sotsiaaltöö magistrantuuris ning õpetanud mitukümmend aastat õdesid, olen ka diplomeeritud refleksoloog ning Yumeiho massöör (3 dan, 2016). Olen osalenud väga paljudes eakate ja puudega inimeste ning koduhoolduse ja-õenduse alastes projektides, k.a. üleeuroopalistes.

Olen Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni asutaja ning juhatuse esimees. Tegelen aktiivselt toitumisnõustamise ja -teraapia edendamisega ning selle teema propageerimisega Eestis.

Kontakt: annely@tervisekool.ee

Vastuvõtule registreerumine:
7421509, +372 5071255
info@vianaturale.ee

Laen...